Sonification of You (Latviskā)

mobilo sakaru frekvenču sonificēšana Rīgas TV tornī…Mūsu tehniskās ierīces pasīvi skenē dažādas radio spektra frekvences, kuras izmanto mobilie telefoni, WIFI bezvadu tīkli un citas mobilās ierīces, kuras tiek pielietotas kādā noteiktā telpā. “Sonification of You” mērķis ir padarīt šos datus redzamus cilvēkiem, kuri šīs ierīces aktīvi pielieto. Lai sonificētu Rīgas mobilo radiofrekvenču sakarus, mākslinieks (kas ir RIXC laboratorijas rezidents februāris-aprīlis 2007) veiks mobilo komunikāciju frekvenču skenēšanu no Rīgas TV torņa.

Top