Презентацију пројекта „Ризом града” (Location of I)

05.07.2010. у 19 часова у Mузеју науке и технике у Београду

Пројекат „Ризом града” представља естетизацију дигиталног уобличавања просторне мреже културног идентитета града Београда. Аутори и учесници пројекта истражују и приказују урбани идентитет кроз субјективно поимање структуре града. Стварањем индивидуалног осећаја простора, на одређеним културолошким пунковима у Београду, уметници трансформишу урбане пејзаже у сплет уметничких, естетских, психолошких, политичких и географских разлика и постављају их у виртуелну мапу света Google Earth. Они формирају базу података – културолошку форму као листу ставки која се реферира на одређену појаву (културолошке пунктове града Београда) без одређеног наратива.
Термин Ризом је преузет из теорије ризома, филозофа Жил Делеза и психоаналитичара Феликса Гатарија. Ризом је модел приказивања света, просторна мрежа, мноштво тачака које су у мећусобној вези, где се све може довести у везу са свим. Ризом искључује централну тачку, средиште, хијерархијску структуру и метафора је за вишезначност, ширење у простору и ширење значења.

Симбол града је сложенији симбол који пружа већу могућност изражавања тензије између геометријске рационалности и сплета људских живота. На том становишту аутори пројекта „Ризом града“ разматрају да је концепт простора утемељен у различитим врстама индивидуалних и колективних искустава. „Геометријски простор“ разликује се од друге спацијалности коју Мерло-Понти дефинише као „антрополошки простор“. Тако долазимо до појма спознајне картографије (cognitive mapping) Фредрика Џејмисона. Та когнитивна мапа не базира се на опонашању и одражавању реалности. Естетика когнитивне картографије је начин којим се друштвено спознајно уцртава индивидуални однос наспрам локалне, националне и интернационалне стварности. Такав став представља одређену врсту искуства у односу према свету, могућност властитог уписивања и сналажења артикулисањем субјективитета унутар менталне, психогеографске карте града.

Учесници пројекта су уметници:

Matrin John Callanan,
Аleš Vaupotič,
Narvika Bovcon,
Franciska Wicke,
Дејан Грба,
Jадранко Баришић,
Тијана Шушница,
Чланови DigitGroup-a:
Драгана Грбић,
Горан Рубил,
Милан Ђурић,
Милош Ђурић.