Public lecture at Es Baluard Contemporary Art Museum, Palma de Mallorca, 31 March

Digital encounters is a lecture program with the curator and the artists of the exhibition to make an introduction in digital art and an approximation into the “Extimacy” speech. On this occasion, the guest is the artist Martin John Callanan

Es Baluard Contemporary Art Museum, Palma de Mallorca, Spain
March 31 at 8 pm

Encontres digitals és un cicle de conferències amb el comissari i els artistes que conformen l’exposició amb l’objectiu de realizar una introducció a l’art digital i un aprofundiment en el discurs d’ “Extimitat”. En aquesta ocasió, el convidat és l’artista Martin John Callanan.

Encuentros digitales es un ciclo de conferencias con el comisario y los artistas de la exposición con el objetivo de realizar una introducción al arte digital y una aproximación en el discurso de “Extimidad”. En esta ocasión, el invitado es el artista Martin John Callanan.