Excerpt Magazine issue 5

excerpt magazine

It seemed strange to choose a 115 year old photo for the cover of what is for the most part a contemporary magazine. Yet the more I looked at the image the more necessary it became. The image just didn’t seem old, fixed or sorted out. Nostalgia hadn’t gotten in- for nostalgia isn’t simply the past in an image but the present being invited in by it to straighten it out and know better. In the image the guard still guards, the door and stairway still lead off somewhere and the moon, embedded like a wreckers ball, makes the wall appear unnervingly permeable. 115 year later and a few people have bounced across the moons surface and there are five hundred and two million photographs when you search the moon on the internet. Just as the internet voraciously slurps up images and text, the moon continues to try to pull at anything on the earth to bring it closer, causing the oceans to slosh back and forwards. Wanting everything. Wanting what it can’t get. These thoughts intertwine as Issue 5 develops; an issue that wanted the moon and the stars. Things begin to seem vast and cryptic, the surface of a coin becomes a landscape and the funereal become something to share not bury. Across this Issue the unexpected quietly coils around the familiar and I am faced with the tautological bind that the inexplicable is what it is.- Amy Marjoram

Download issue #5 of Excerpt Magazine (PDF)

Презентацију пројекта „Ризом града” (Location of I)

05.07.2010. у 19 часова у Mузеју науке и технике у Београду

Пројекат „Ризом града” представља естетизацију дигиталног уобличавања просторне мреже културног идентитета града Београда. Аутори и учесници пројекта истражују и приказују урбани идентитет кроз субјективно поимање структуре града. Стварањем индивидуалног осећаја простора, на одређеним културолошким пунковима у Београду, уметници трансформишу урбане пејзаже у сплет уметничких, естетских, психолошких, политичких и географских разлика и постављају их у виртуелну мапу света Google Earth. Они формирају базу података – културолошку форму као листу ставки која се реферира на одређену појаву (културолошке пунктове града Београда) без одређеног наратива.
Термин Ризом је преузет из теорије ризома, филозофа Жил Делеза и психоаналитичара Феликса Гатарија. Ризом је модел приказивања света, просторна мрежа, мноштво тачака које су у мећусобној вези, где се све може довести у везу са свим. Ризом искључује централну тачку, средиште, хијерархијску структуру и метафора је за вишезначност, ширење у простору и ширење значења.

Симбол града је сложенији симбол који пружа већу могућност изражавања тензије између геометријске рационалности и сплета људских живота. На том становишту аутори пројекта „Ризом града“ разматрају да је концепт простора утемељен у различитим врстама индивидуалних и колективних искустава. „Геометријски простор“ разликује се од друге спацијалности коју Мерло-Понти дефинише као „антрополошки простор“. Тако долазимо до појма спознајне картографије (cognitive mapping) Фредрика Џејмисона. Та когнитивна мапа не базира се на опонашању и одражавању реалности. Естетика когнитивне картографије је начин којим се друштвено спознајно уцртава индивидуални однос наспрам локалне, националне и интернационалне стварности. Такав став представља одређену врсту искуства у односу према свету, могућност властитог уписивања и сналажења артикулисањем субјективитета унутар менталне, психогеографске карте града.

Учесници пројекта су уметници:

Matrin John Callanan,
Аleš Vaupotič,
Narvika Bovcon,
Franciska Wicke,
Дејан Грба,
Jадранко Баришић,
Тијана Шушница,
Чланови DigitGroup-a:
Драгана Грбић,
Горан Рубил,
Милан Ђурић,
Милош Ђурић.

Top